• Mission of hope - Tron i olika generationer

  'Mission of Hope' är en nyproducerad serie som leds av Morgan Carlsson. I programmen kommer du bl.a. att få möta fd satanister, ateister, även de som varit i djup depression och fast i new-age, men som fått sina liv förvandlade genom Jesus.

 • Mission of hope - Evangeliet ut till alla världar

  'Mission of Hope' är en nyproducerad serie som leds av Morgan Carlsson. I programmen kommer du bl.a. att få möta fd satanister, ateister, även de som varit i djup depression och fast i new-age, men som fått sina liv förvandlade genom Jesus.

 • Mission of hope - Jesus förvandlade allt

  ”Mission of Hope” är en nyproducerad serie som leds av Morgan Carlsson. I varje avsnitt kommer du att möta fd satanister, ateister, även de som varit i djup depression och fast i new-age, men som fått sina liv förvandlade genom Jesus.

 • Mission of hope - Satanisten som blev frälst

  'Mission of Hope' är en nyproducerad serie som leds av Morgan Carlsson. I programmen kommer du bl.a. att få möta fd satanister, ateister, även de som varit i djup depression och fast i new-age, men som fått sina liv förvandlade genom Jesus.

 • Mission of hope - Ung i ett postmodernt samhälle

  'Mission of Hope' är en nyproducerad serie som leds av Morgan Carlsson. I detta program får du möta Julia Nordheim som fått sina liv förvandlade genom Jesus.

 • 15 minuter med Börje - Hans Marklund

  Börje och Hans har en konversation i 15 minuter om corona Viruset

 • Goda Nyheter med Håkan & Pia S3A10 - Jag har hört om en stad ovan molnen

  I tredje säsongen av Goda Nyheter lär vi känna paret Westergård lite mer och Håkan & Pia delar med sig om minnen, lärdomar efter sorger och hopp om livet efter detta. När anden kommer över en människa förändras allting. I säsongsavslutningen knyts allting samman när vi talar om den framtid vi alla som tillhör Jesus har att se fram emot, en plats utan tårar.

 • Goda Nyheter med Håkan & Pia S3A9 - Jag kände anden

  I tredje säsongen av Goda Nyheter lär vi känna paret Westergård lite mer och Håkan & Pia delar med sig om minnen, lärdomar efter sorger och hopp om livet efter detta. När anden kommer över en människa förändras allting. I detta avsnitt talar Håkan om vad som sker när den helige ande får påverka en människas liv.

 • Goda Nyheter med Håkan & Pia S3A8 - Pärlan

  I tredje säsongen av Goda Nyheter lär vi känna paret Westergård lite mer och Håkan & Pia delar med sig om minnen, lärdomar efter sorger och hopp om livet efter detta. Jag har funnit den dyrbara pärlan sjunger Håkan i detta program och delar därefter om passionen människan får då hon funnit Jesu kärlek.

 • Goda Nyheter med Håkan & Pia S3A7 - Jesaja 53

  I tredje säsongen av Goda Nyheter lär vi känna paret Westergård lite mer och Håkan & Pia delar med sig om minnen, lärdomar efter sorger och hopp om livet efter detta. I gamla testamentet profeterades det om Jesus, i detta avsnitt tittar vi närmare på Jesaja 53 och vad dess innehåll innebär för våra liv idag.

 • Goda Nyheter med Håkan & Pia S3A6 - En Ny skapelse

  I tredje säsongen av Goda Nyheter lär vi känna paret Westergård lite mer och Håkan & Pia delar med sig om minnen, lärdomar efter sorger och hopp om livet efter detta. Om någon är i kristus är han en ny skapelse står det i biblen, i detta avsnitt ser vi därmed att skuld, fördömelse och självförakt därmed inte hör hemma längre.

 • Goda Nyheter med Håkan & Pia S3A5 - Jesus från Nasaret

  I tredje säsongen av Goda Nyheter lär vi känna paret Westergård lite mer och Håkan & Pia delar med sig om minnen, lärdomar efter sorger och hopp om livet efter detta. I detta avsnitt talas det om Jesus, den Jesus från Nasaret som än idag går här fram och vill bjuda in dig att gå tillsammans med honom.